Categorieën
Lino

Afrikaans masker

Een linosnede gemaakt van een schets van Picasso voor zijn schilderij ‘Les demoiselles d’Avignon’.

Geef een reactie